BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Aktualności >

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 12 maja 2017 r.

RO.6341.18.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

 

że w dniu 12 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

 

w sprawie: zmiany decyzji - pozwolenia wodnoprawnego znak RO.6341.8.2013 z dnia 05.12.2013 r. ze zmianami w decyzji znak RO.6341.32-5.2015 z dnia 29.12.2015 r., w związku z oczywistą pomyłką rachunkową gdzie została wyliczona nieprawidłowa ilość ścieków odprowadzanych w roku – Q max roczne.

 

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji dla RLM od 10 000 do 14 999 zlokalizowanej w Runowie Młyn na działce nr 473, obręb ewidencyjny Runowo Krajeńskie poprzez rów zrzutowy do rzeki Orli w km 45+975 będącej dopływem Łobżonki, w ilości:

 

Qmax h = 173,30 m3/h

Qśr.dob. = 2000,00 m3/dobę

Qmax roczne = 949000,00 m3/rok

 

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

ul. T. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,
 2. K-PZMiUW we Włocławku OR Bydgoszcz,
 3. Gmina Więcbork,
 4. Nadleśnictwo Runowo,
 5. Ryszard Krawczyk,
 6. Joanna Bobkowska,
 7. Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Więcborku,
 8. Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,
 9. A / a.

 

Sp.: M.Sz.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

 • autor informacji: Małgorzata Szpojda
  data wytworzenia: 2017-05-12
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2017-05-12 12:35

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 4078518
ostatnia aktualizacja: 2017-05-25 15:08