BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Aktualności >

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 11 maja 2017 r.

RO.6341.19.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a s i ę

 

że w dniu 11 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Gminy Sępólno Krajeńskie

 

w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego pomostu o konstrukcji stalowo-drewnianej o długości całkowitej 190,00 mb, o łącznej powierzchni F=227,00 m2 oraz budowę nowego pomostu o konstrukcji drewnianej ze stanowiskiem dla ratowników i wieżą do skoków o długości całkowitej 140,00 m, o łącznej powierzchni F=365,20 m2 na działce nr 193/5 położonej w Sępólnie Krajeńskim, obręb ewidencyjny Dziechowo

 

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

ul. T. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,
 2. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Oddział Rejonowy w Bydgoszczy,
 3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy,
 4. Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim,
 5. Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,
 6. A / a.

 

Sp.: M.Sz.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

 • autor informacji: Małgorzata Szpojda
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2017-05-11 09:26

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 4078554
ostatnia aktualizacja: 2017-05-25 15:08