BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Organizacje Pozarządowe > Newsy dla Organizacji Pozarządowych >

Treść strony

Poszukujemy osób do pracy w komisji opiniującej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (konkurs nr 4) w 2017 roku

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) do udziału w pracach komisji opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej (konkurs nr 4) w 2017 roku

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursach.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji opiniującej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor informacji: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-05-31 12:55

Karta zgłoszeniowa

formularz do pobrania (DOC) (30.5kB)
(dodano: 2017-05-31 12:53)

Uchwała Nr 64/159/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 maja 2017 r.

 • autor informacji: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-05-18 14:30

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Grom" Więcbork złożył w dniu 09 maja 2017 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 60-lecia MGLKS GROM Więcbork”

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

 • autor informacji: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-05-17 07:50

Oferta uproszczona MGLKS Grom Więcbork

Treść oferty (PDF) (1173.84kB)
(dodano: 2017-05-17 07:45)
 • autor informacji: Prezes GROM-u - Sylwester Trzósło
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-05-17 07:50

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim złożyła w dniu 08 maja 2017 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego: „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych Powiatu Sępoleńskiego”

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

 • autor informacji: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-05-09 11:26
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 11:40
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-05-09 11:26

62 posiedzenie Zarządu Powiatu

23 marca 2017 roku do południa w gabinecie Starosty odbyło się 62 posiedzenie Zarządu Powiatu. Zarząd pracował zgodnie z planowanym porządkiem obrad. 


Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwały w sprawach:
1) uchwała Nr 62/146/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok;
2)  uchwała Nr 62/147/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2017 roku;


Następnie rozpatrzył pismo Pana Tomasza B. i zajął stanowisko w sprawie wniosku Zarządu Spółki NOVUM-MED. ad. postępowania ze sprzętem medycznym.


Na koniec zarząd przyjął informację w sprawie planowanych inwestycji na drogach krajowych przebiegających przez teren powiatu sępoleńskiego i zatwierdził materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.

W obradach oprócz członków zarządu udział wzięli:

Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska;

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski;

oraz Ewa Zygmunt - Lorbiecka - Dyrektor Wydziału Geodezji (...);

Zarząd jednogłośnie 4 głosami "za" przychyla się do opinii Komisji Opiniującej i przyznaje dofinansowanie, zgodnie z rekomendacją komisji.

Otwarty Konkurs ofert nr 1/2017

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana

kwota dofinansowania

1.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

„XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy”

500,00

400,00

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa”

„Pieszo i rowerem – odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie”

4.525,00

1.000,00

3.

Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork”

„II festiwal piosenki turystycznej dla osób niepełnosprawnych  - Więcbork 2017”

3.600,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

4.

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Rekreacyjnie po sąsiedzku”

1.840,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

II Integracyjna Rowerowa Gra Terenowa

 „Poznaj swój region”

1.850,00

1.000,00

RAZEM

3.400,00

 

Otwarty Konkurs ofert nr 2/2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana

kwota dofinansowania

1.

GKS „Fuks” Wielowicz

„Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim drużyny

III Ligii Kobiet w 2017 roku”

1.995,00

600,00

2.

Stowarzyszenie Miłośników Psów - Dog Zone

„Pierwszy Krajeński bieg na 6 łap”

250,00

250,00

3.

Stowarzyszenie

„Dorośli – Dzieciom”

„Nie ma cwaniaka, który

nie wygra w Zbijaka

1.415,00

500,00

4.

Stowarzyszenie Jeździeckie Ziemi Krajeńskiej

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez możliwość obejrzenia pokazów i zawodów jeździeckich  - I zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody”.

3.700,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR

w Sypniewie

III Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów

1.570,00

700,00

6.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR

w Sypniewie

III Ogólnopolski Bieg Żurawia

700,00

 

nie przyznano dotacji

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

7.

Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Funkcjonowanie Powiatowej Ligii Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego w 2017 roku;

5.000,00

1.200,00

8.

Stowarzyszenie

„Jesteśmy tacy sami”

Spartakiada III

1.103,00

500,00

9.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

„Turniej Strzelecki z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS Sępólno Kraj. i XXII zjazdu delegatów

KBS RP”

2.000,00

1.500,00

10.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

XVI Powiatowe Zawody Karpiowe

500,00

350,00

11.

Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany”

„Morsowanie czas zacząć”

1.210,00

400,00

12.

Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”

„Sprawni – Bezpieczni”

5.600,00

500,00

13.

Stowarzyszenie

 „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Być w formie”

5.625,00

 

nie przyznano dotacji

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

14.

Stowarzyszenie „Kierunek – Więcbork”

„368 Maraton”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

15.

Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom”

„Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 60-lecia MGLKS Grom Więcbork”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

16

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”

„II Regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”

4.102,00

1.500,00

RAZEM

9.000,00

 

 

 

 

 

Otwarty Konkurs ofert nr 3/2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana

kwota dofinansowania

1.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

„Zachować tradycje, czyli warsztaty zapomnianych umiejętności twórczych”

1.830,00

500,00

2.

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

„Sztuka ludowa na Krajnie”

2.000,00

500,00

3.

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Więcborku

„XXII wieczór seniora i 45-lecie Oddziału PZERiI w Więcborku”

2.000,00

500,00

4.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Upowszechnianie kultury poprzez organizację festynu z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS w Sępólnie Kraj. oraz XXII Zjazdu KBS RP

2.000,00

500,00

RAZEM

2.000,00

 

 

 • autor informacji: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-03-23 14:39
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor informacji: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-03-23 14:39

Posiedzenie Komisji Opiniującej

Dnia 22 marca od 9:00 do 13:00 w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Opiniującej oferty  w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1), wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2) oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) w 2017 roku.

 

W obradach zgodnie z uchwałą zarządu udział wzięli:

Andrzej Marach – Wicestarosta;

Dorota Witkowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji (…)

Władysław Rembelski – Skarbnik;

Lidia Sokulska – Tłok – Inspektor Wydziału Edukacji (…)

Monika Wojtalewicz – Inspektor Wydziału Organizacyjnego (…)

Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (…) – wykluczona z opiniowania ofert złożonych w konkursie nr 2;

Na konkursy złożono łącznie 25 ofert. Na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1) – 5 ofert, na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (konkurs nr 2)  - 16 ofert oraz  na wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) – 4 oferty.

Po szczegółowej formalnej i merytorycznej ocenie wniosków, komisja zarekomendowała zarządowi do dofinansowania 20 ofert, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kwotę pozostałą 6.400,00 komisja proponuje przeznaczyć w ciągu roku na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 Zestawienie ofert na Konkurs nr 1/2017:

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

rekomendowana

kwota dofinansowania

1.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

 

„XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy”

500,00

400,00

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa”

„Pieszo i rowerem – odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie”

4.525,00

1.000,00

3.

Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork”

„II festiwal piosenki turystycznej dla osób niepełnosprawnych  - Więcbork 2017”

3.600,00

 

oferta odrzucona

z powodów formalnych

4.

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Rekreacyjnie po sąsiedzku”

1.840,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

II Integracyjna Rowerowa Gra Terenowa „Poznaj swój region”

1.850,00

1.000,00

RAZEM:

3.400,00

 

Zestawienie ofert na Konkurs nr 2/2017:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

rekomendowana

kwota dofinansowania

1.

GKS „Fuks” Wielowicz

„Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim drużyny III Ligii Kobiet w 2017 roku”

1.995,00

600,00

2.

Stowarzyszenie Miłośników Psów - Dog Zone

„Pierwszy Krajeński bieg na 6 łap”

250,00

250,00

3.

Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”

„Nie ma cwaniaka, który nie wygra w Zbijaka

1.415,00

 

500,00

4.

Stowarzyszenie Jeździeckie Ziemi Krajeńskiej

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez możliwość obejrzenia pokazów i zawodów jeździeckich  - I zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody”.

3.700,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

III Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów

1.570,00

700,00

6.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

III Ogólnopolski Bieg Żurawia

700,00

 

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

7.

Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Funkcjonowanie Powiatowej Ligii Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego w 2017 roku;

5.000,00

1.200,00

8.

Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami”

Spartakiada III

1.103,00

500,00

9.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

„Turniej Strzelecki z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS Sępólno Kraj. i XXII zjazdu delegatów KBS RP”

2.000,00

1.500,00

10.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

 

XVI Powiatowe Zawody Karpiowe

500,00

350,00

11.

Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany”

„Morsowanie czas zacząć”

1.210,00

400,00

12.

Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”

„Sprawni – Bezpieczni”

5.600,00

500,00

13.

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Być w formie”

5.625,00

 

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

14.

Stowarzyszenie „Kierunek – Więcbork”

„368 Maraton”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

15.

Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom”

 

„Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 60-lecia MGLKS Grom Więcbork”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

16

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”

„II Regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”

4.102,00

1.500,00

RAZEM:

9.000,00

 

 

 

Zestawienie ofert na Konkurs nr 3/2017:

Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

rekomendowana

kwota dofinansowania

1.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

„Zachować tradycje, czyli warsztaty zapomnianych umiejętności twórczych”

1.830,00

500,00

2.

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

„Sztuka ludowa na Krajnie”

2.000,00

500,00

3.

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku

„XXII wieczór seniora i 45-lecie Oddziału PZERiI w Więcborku”

2.000,00

500,00

4.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Upowszechnianie kultury poprzez organizację festynu z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS w Sępólnie Kraj. oraz XXII Zjazdu KBS RP

2.000,00

500,00

RAZEM:

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • autor informacji: Komisja Opiniująca w składzie: Przewodniczący - Andrzej Marach, Dorota Witkowska, Władysław Rembelski, Lidia Sokulska-Tłok, Monika Wojtalewicz, Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-03-23 13:55
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-23 13:56
wyświetl galerię w Cooliris
 • autor informacji: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-03-23 13:55

Poszukujemy osób do pracy w komisji opiniującej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1), wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (konkurs nr 2) oraz wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) 
w 2017 roku

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) do udziału w pracach komisji opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1), wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2) oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) w 2017 roku

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursach.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji opiniującej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 16 lutego 2017 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor informacji: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-02-13 11:49
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 11:49

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OPINIUJĄCEJ

następna strona »

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 4157377
ostatnia aktualizacja: 2017-06-23 11:22