BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    Zobacz więcej! > Powiatowy Rzecznik Konsumentów >

Treść strony

POLSKI PRĄD I GAZ (d. POLSKA ENERGETYKA PRO) - DECYZJA

·         Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą spółki Polski Prąd i Gaz (dawniej Polska Energetyka PRO).

·         Przedstawiciele spółki podszywali się pod dotychczasowego sprzedawcę prądu.

·         Ponad 10 mln – tyle wyniosła kara za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

[Warszawa, 6 marca 2017 r.] W Polsce działa ok. 460 podmiotów zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej. Jednym z nich jest spółka Polski Prąd i Gaz - wcześniej działająca pod nazwą Polska Energetyka PRO. Należała do grupy kapitałowej Financial Assets Management Group, w której skład wchodzą również Tele-Polska oraz Telekomunikacja dla Domu.

Umowy sprzedaży energii elektrycznej w imieniu Polski Prąd i Gaz zawierają akwizytorzy w domach konsumentów. Większość klientów spółki Polski Prąd i Gaz to osoby w wieku senioralnym. Jak wykazało postępowanie UOKiK, spółka nie pozyskiwała ich uczciwie.

– Od 2007 r. każdy z nas może wybrać sprzedawcę prądu. W tym roku nastąpiła liberalizacja rynku energii elektrycznej. W jej efekcie, na rynku pojawiło się wiele podmiotów rywalizujących o klientów – nie zawsze uczciwie. Polski Prąd i Gaz nadużył zaufania konsumentów, a to narusza dobre obyczaje  - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ponad 500 skarg na działania Polski Prąd i Gaz. Kilkaset zgłoszeń otrzymał także Urząd Regulacji Energetyki. Zawiadomienia najczęściej wpływały od osób starszych i ich rodzin. O praktykach Polska Energetyka Pro informowali również rzecznicy konsumentów, do których zwracali się konsumenci poszkodowani działaniami spółki.

Z relacji konsumentów wynikało, że odwiedzający ich w domach przedstawiciele spółki najczęściej nie informowali, że reprezentują Polska Energetyka Pro. Sugerowali, że działają w imieniu dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej. Tym samym konsumenci podpisując dokumenty, nie wiedzieli, że zmienili sprzedawcę prądu. Wielu z nich nie miało tej świadomości. Dotyczyło to sytuacji, gdy przedstawiciele spółek świadczących usługi telekomunikacyjne nie informowali konsumentów, że reprezentują również spółkę Polska Energetyka Pro oraz że pośród przedłożonych dokumentów znajduje się także umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone od września 2015 r. Prezes UOKiK stwierdził, że spółka Polski Prąd i Gaz:

·         wprowadzała w błąd co do swojej tożsamości, podszywając się pod dotychczasowego sprzedawcę prądu.

·         sugerowała, że przedkładane do podpisu dokumenty stanowią aneks do umowy z dotychczasowym sprzedawcą energii, bądź wymóg ich podpisania wynika ze zmiany przepisów prawa, likwidacji sprzedawcy energii elektrycznej, z którego usług korzystał dotychczas konsument lub połączenia tego przedsiębiorcy z Polski Prąd i Gaz.

·         stosowała przymus i wywierała na konsumentach presję twierdząc, że jeżeli konsument nie podpisze dokumentów, pozbawiony zostanie prądu, albo jego dotychczasowa umowa wygaśnie.

·         manipulowała informacjami o niższych rachunkach za energię elektryczną, m.in. nie informując o obowiązku opłacania comiesięcznej opłaty handlowej. Spółka sugerowała również, że konsument po zmianie sprzedawcy na Polski Prąd i Gaz będzie płacił o kilkadziesiąt procent mniej za zużycie energii elektrycznej – w rzeczywistości jednak ceny za zużycie 1 kWh były niższe zaledwie o kilka procent. Ponadto spółka wprowadziła w cennikach stawki progresywne, co oznacza, że cena za zużycie energii elektrycznej (1 kWh) regularnie wzrastała w każdym kolejnym roku. Tym samym w drugim roku obwiązywania umowy była już średnio o kilkanaście procent wyższa od tej, jaka obowiązywałaby, gdyby miał zawartą umowę z tzw. sprzedawcą z urzędu. Spółka nie informowała ponadto o obowiązku opłacania dwóch faktur za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

·         nie zostawiała konsumentom podpisanych dokumentów, nie informowała o prawie odstąpienia od umowy i nie przekazywała wzoru formularza o odstąpieniu od umowy.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył karę ponad 10 mln zł (10 253 328 zł) i nakazał zaniechanie praktyki. Decyzja nie jest ostateczna, spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przypominamy, że prawomocne decyzje prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2015 r., III SK 61/14).

Konsumentom przypominamy, że mogą liczyć na bezpłatną pomoc rzeczników konsumentów, organizacji konsumenckich. Porad udziela także Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych przy Urzędzie Regulacji Energetyki. Więcej informacji o prawach konsumentów zmieniających sprzedawcę prądu w specjalnym poradniku URE.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.
695 902 088
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

Twitter: @UOKiKgovPL

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów- Katarzyna Niepiekło- Theil/ UOKiK, data: 2017-03-07

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA I ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM

25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta oraz zmiany w Kodeksie cywilnym. Nowe zasady dotyczą zakupów w sklepach tradycyjnych, w Internecie i na pokazach. Konsumenci zyskali też nowe możliwości przy składaniu reklamacji.

Najważniejsze zasady:

 1. ROZSZERZONY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SPRZEDAWCÓW dotyczący umów zawieranych w warunkach typowych (w sklepach stacjonarnych) i nietypowych (przez Internet, telefon, na pokazie). Chodzi np. o informacje o łącznej cenie do zapłaty czy kosztach zwrotu produktu w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 8 i 12)

 

 1. UZYSKANIE WYRAŹNEJ ZGODY KONSUMENTA NA KAŻDĄ DODATKOWĄ PŁATNOŚĆ; nie może to wynikać z zastosowania opcji domyślnej. Niedopuszczalne jest zatem, aby była automatycznie zaznaczona w chwili otwarcia zakładki przez klienta. Jeżeli zabraknie wyraźnej zgody, konsument nie będzie musiał ponosić tych opłat.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 10)

 

 1. RĘKOJMIA – WIĘKSZA SWOBODA ZGŁASZANIA ZASTRZEŻEŃ. Konsument może od razu żądać:
 • naprawy,
 • wymiany,
 • obniżenia ceny (klient musi zaproponować o ile),
 • odstąpienia od umowy (tylko, jeżeli wada jest istotna).

 (Kodeks cywilny, art. 560 i dalsze)

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA RZECZ TRWA 2 LATA OD JEJ WYDANIA. Natomiast 14 dni to czas, w którym przedsiębiorca musi ustosunkować się do roszczenia klienta (uwaga – nie dotyczy to odstąpienia od umowy). 

(Kodeks cywilny, art. 5615 i 568 § 1)

 1. DWA LATA NA REKLAMACJĘ ŻYWNOŚCI – obecnie 3 dni.

 

 1. PIĘĆ LAT NA REKLAMACJĘ NIERUCHOMOŚCI – obecnie 3 lata.

(Kodeks cywilny, art. 568 § 1)

 

 1. UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ (INTERNET, TELEFON) – NOWE ZASADY

 

 

 • 14 DNI NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY – obecnie 10 dni.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 27)

 

 • Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, to może z niego skorzystać w ciągu 12 miesięcy (obecnie 3 miesiące). (Ustawa o prawach konsumenta, art. 29 ust. 1)

 

 • USZKODZONA PRZESYŁKA – sprzedawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez konsumenta, chyba że klient sam zaproponował firmę kurierską.

(Kodeks cywilny, art. 548 § 3)

 

 • E-ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY – konsument musi wyraźnie potwierdzić, że wie o konieczności zapłaty za usługę/produkt. Jeżeli zamówienie odbywa się przez naciśnięcie przycisku lub użycie podobnej funkcji, sprzedawca powinien zadbać o ich czytelne oznaczenie słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 17)

 

 • TELEMARKETING – na początku rozmowy konsultant musi poinformować, że dzwoni, aby zaproponować zawarcie umowy. Powinien się przedstawić oraz podać dane firmy, którą reprezentuje. Sprzedawca zobowiązany jest następnie potwierdzić treść proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku. Umowę uważa się za zawartą, jeżeli konsument po otrzymaniu jej treści wyrazi na nią zgodę na papierze lub innym trwałym nośniku i przekaże ją przedsiębiorcy. Co ważne, nie jest możliwe zawarcie umowy wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez konsumenta w czasie rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 20)

 

 1. UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM (na pokazach, prezentacjach)

 

 • Brak ochrony, gdy zakupy są na kwotę mniejszą niż 50 zł.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 3)

 • 14 DNI NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY - obecnie 10 dni.

(Ustawa o prawach konsumenta, art. 27).

 

 1. GWARANCJA

 

 • Obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w gwarancji.

(Kodeks cywilny, art. 577 § 1)

 • 2 LATA – tyle trwa gwarancja, jeżeli gwarant nie określił czasu jej obowiązywania.

(Kodeks cywilny, art. 577 § 4).

 

 • 14 DNI – to czas, w którym gwarant musi naprawić/wymienić towar, chyba że w dokumencie gwarancyjnym został określony inny termin.

(Kodeks cywilny, art. 580 § 2)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Katarzyna Niepiekło- Theil, data: 2015-03-13

Światowy Dzień Konsumenta 15 marca

Dzień Konsumenta 15 marca

Z okazji przypadającego
Światowego Dnia Konsumenta
wszystkim mieszkańcom powiatu Sępoleńskiego
życzę tylko udanych, satysfakcjonujących transakcji
i trafnych konsumenckich wyborów,
bezpiecznych produktów, przyjaznych sklepów
i życzliwych sprzedawców

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Niepiekło- Theil

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Katarzyna Niepiekło- Theil, data: 2015-03-13

Światowy Dzień Konsumenta 15 marca

 

  Z okazji przypadającego
Światowego Dnia Konsumenta
wszystkim mieszkańcom Powiatu Sępoleńskiego
życzę tylko udanych, satysfakcjonujących transakcji
i trafnych konsumenckich wyborów,
bezpiecznych produktów, przyjaznych sklepów
i życzliwych sprzedawców

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Niepiekło- Theil

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów- Katarzyna Niepiekło- Theil, data: 2014-03-14

Informacje ogólne

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Katarzyna Niepiekło-Theil

Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w budynku Starostwa Powiatowego Sępólnie Krajeńskim w dniach: poniedziałek od 730 do 1530,

piątek od 730 do 1500,

pokój nr 63 tel. (52) 388-13-68 lub (52) 388-13-00 (sekretariat)

e-mail: powiatowy.rzecznik.konsumentow@powiat-sepolno.pl

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Udzielanie bezpłatnych porad - nie są wymagane dokumenty,
 2. Udzielanie pomocy konsumentom:
  a. wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi,
  b. kopie dokumentów dotyczące sprawy, potwierdzające stan faktyczny (np. dowód zakupu, umowa o dzieło, umowa zlecenia, reklamacja, korespondencja z przedsiębiorcą).

 TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie wydaje decyzji administracyjnych.
 2. Wnoszący sprawę konsument niezadowolony ze sposobu prowadzenia sprawy przez rzecznika – może się zwrócić o ponowne jej rozpatrzenie.
 3. Konsument niezadowolony ze sposobu ostatecznego załatwienia sprawy przez rzecznika ma prawo wniesienia skargi do Starosty Sępoleńskiego przed którym rzecznik odpowiada.

UWAGI:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji telefonicznie, bezpośrednio w siedzibie Rzecznika lub pocztą elektroniczną.


Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa w oparciu o przepisy:

1. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Ustawy o samorządzie powiatowym.

Do rzecznika może zgłaszać się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumenta, czuje się oszukany przez profesjonalistów, ma zastrzeżenia lub wątpliwości co do jakości nabytych towarów, lub wykonanych usług. Rzecznik udziela informacji w jaki sposób dochodzić swoich roszczeń. Rzecznik w wielu wypadkach podejmuje interwencje u przedsiębiorców, którzy nie chcą uznać praw konsumenta.

 • autor: Anna Deja-Dobrowolska, data: 2009-06-23

następna strona »

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 4082788
ostatnia aktualizacja: 2017-05-25 15:08